Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Advocaten gespecialiseerd in verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht: praktijkvoorbeelden

Geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Vaak komt het voor dat de verzekeraar weigert uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid uit te keren. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Het kan helpen om uw situatie te vergelijken met voorbeelden uit de praktijk om erachter te komen of SOS AOV verzekeringsrecht advocaten u kunnen bijstaan.

Mijn verzekeraar beoordeelt mij niet als arbeidsongeschikt. Wat kan ik hieraan doen?

Meldt u zich als arbeidsongeschikt, dan schakelt uw verzekeraar een verzekeringsarts in om zo uw klachten en beperkingen in kaart te brengen. Ook doet de verzekeraar een beroep op een arbeidsdeskundige. Die op basis van de vastgestelde klachten en beperkingen beoordeelt welk werk u wél of niet kunt verrichten.

De beoordeling van de arbeidsdeskundige bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent en of u in aanmerking komt voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. En dat hangt mede af van het criterium waarvoor u bij het afsluiten van uw verzekering heeft gekozen. Gaat het om ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’, dan is dan de vraag in hoeverre u nog in staat bent om uw laatste beroep te beoefenen. Bij het criterium ‘passende arbeid’ gaat het erom welke arbeid u nog kunt verrichten.

Het onderscheid in criteria leidt nogal eens tot discussie. Wat overigens ook geldt voor de beoordeling door de arbeidsdeskundige. En dat terwijl u op zo’n discussie helemaal niet zit te wachten. Doe in dat geval een beroep op Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten. Grote kans dat het ons lukt om uw verzekeraar alsnog uit te laten keren.


Mijn verzekeraar vindt mijn aanvraag niet ‘medisch objectiveerbaar’. Wat nu?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt over het algemeen alleen een objectief vast te stellen stoornis. Uw verzekeraar doet daarom onderzoek, schakelt deskundigen in en vraagt medische gegevens op. Maar wat als het gaat om bijvoorbeeld vermoeidheid, psychische klachten, RSI of een whiplash? En uw verzekeraar niet uitkeert omdat uw klachten niet ‘medisch objectiveerbaar’ zijn?

De verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester weten welke deskundigen moeten worden ingeschakeld. Ze weten welke informatie moet worden verzameld en welk onderzoek nodig is. Daardoor kunnen ze u begeleiden tijdens het gehele traject, aantonen dat klachten wel degelijk medisch objectiveerbaar zijn en zo een afwijzing tot uitkering ongedaan maken.


Mijn verzekeraar stelt dat ik onvoldoende heb meegewerkt. Hoe bewijs ik het tegenovergestelde?

U bent verplicht uw verzekeraar medewerking te verlenen bij het vaststellen van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Maar dat wil niet zeggen dat u álle informatie hoeft te geven. De informatie moet relevant zijn, ook mogen niet alle vormen van onderzoek zomaar plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan uw recht op privacy. Of aan de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek die voor elke verzekeraar geldt. Bovendien mag het onderzoek niet eindeloos plaatsvinden.

Ook al is er niet voldoende meegewerkt, dan nog mag de verzekeraar uw uitkering niet zomaar beëindigen. Uw verzekeraar moet aantonen dat het gebrek aan medewerking tot nadeel heeft geleid. En het is juist dat laatste waarvan Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten al vaker heeft aangetoond dat daar helemaal geen sprake van was.

Mijn verzekeraar meent dat er sprake is
van ‘verzwijging’. Hoe krijg ik alsnog een
uitkering?

Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, dan vult u vooraf een aanvraagformulier en een gezondheidsverklaring in. Uw verzekeraar gaat ervan uit dat u geen klachten verzwijgt en de vragen naar waarheid beantwoordt. Laat u dit na, dan kan de verzekeraar uw uitkering afwijzen op basis van ‘verzwijging’.

Het is Backx & Ripmeester al meerdere keren gelukt om dat beroep op verzwijging op te heffen. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat u simpelweg niet kon weten dat u tijdens uw aanvraag al ziek was. Door te bewijzen dat u vragen verkeerd heeft begrepen, of door aan te tonen dat klachten uit het verleden niet relevant zijn voor uw huidige arbeidsongeschiktheid.